Proponujemy Państwu kurs dla kandydatów na kierowców kat. B.

P R O M O C J A    P R A W O   J A Z D Y    W   M I E S I Ą C  !!!

informacja w biurze

Przyszły kierowca musi spełniać następujące warunki:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • dopuszcza się rozpoczęcie kursu za pisemną zgodą rodziców/opiekunów dokładnie 3 miesiące przed ukończeniem 18-go roku życia,
 • posiadać nr PKK /profil kandydata na kierowcę/ wydawany przez właściwego dla miejsca zamieszkania Starostę . Aby uzyskać nr PKK należy wykonać badania lekarskie / proponujemy wykonanie badań przez lekarza z nami współpracującego co skutkuje obniżeniem ceny kursu o 50 zł/, a także zdjęcie. Przed rozpoczęciem procedury wydania nr PKK, prosimy o kontakt telefoniczny.
Kurs kat. B obejmuje:
 • 30 x 45′ wykładów, w trakcie których prezentujemy najnowsze materiały dydaktyczne zbieżne z tematyką zajęć. Prowadzą je instruktorzy z najwyższymi kwalifikacjami i z wieloletnim stażem. Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczynają się zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się n a t y c h m i a s t, bez zbędnych oczekiwań.
 • 30 x 60′ zajęć praktycznych (jazd).
Zajęcia te odbędą Państwo z doświadczonymi instruktorami, legitymującymi się długoletnią praktyką. Szkolimy na modelach aut, na których będziecie Państwo zdawać egzamin:
  • KIA RIO – model identyczny jak w WORD
Całość szkolenia kończy się egzaminem wewnętrznym pozwalającym sprawdzić Wasze umiejętności jako kierowców. A potem już tylko drobnostka… egzamin państwowy :). 1. Cena kursu wynosi 3300/3500 zł (dokładna informacja w biurze) Co w tej cenie?:
 • kurs teoretyczny,
 • kurs praktyczny,
 • materiały szkoleniowe: I. Podręcznik do nauki przepisów, a także zestaw aktualnych/ćwiczebnych/ testów egzaminacyjnych
 • ćwiczenia na placu egzaminacyjnym DORD
Dodatkowo: Zniżka 50 zł, jeśli wykonacie Państwo badania lekarskie u współpracującego z nami lekarza.
 • cena 1 godz. szkolenia doskonalącego – 110/120 zł.